Dinamica Timpului

Publicat de montalk.net »13 aprilie 06

Regulile călătoriei în timp isi au rădăcinile în fizica cuantică. Înţelegerea acestor reguli dezvaluie multe despre comportamentul fiinţelor hyperdimensionale şi explicatia  anumitor legi metafizice.  Dinamica Temporala se refera în esenţă la bucle temporale de feedback între prezent şi gama disponibila a variantelor viitorului probabil existente concomitent intr-un multivers.  Acesta este doar dinamica realitatilor reinterpretata din perspectiva timpului liniar, care oferă perspective suplimentare, după cum veţi vedea.  Deşi termenul de dinamica temporala suna destul de abstract, are aplicaţii concrete in utilizarea sincronicitatii manifestata pozitiv, inapararea de  manipularea hyperdimensională, manipularea  probabilitatilor şi depăşirea limitelor matricii realitatii cu care ne-am obisnuit.

Natura timpului liniar

Putem începe cu trecerea în revistă a naturii timpului.  Timpul linear este fluxul constant de variante ale viitorului variabil într-un trecut imuabil si unic. Fiecare moment de alegere implică mai multe căi opţionale catre viitor.  Fiecare cale este un lanţ determinist al efectelor în cascadă orientat catre înainte, ca piesele de domino care se succed spre următorul moment de alegere unde o ramificare are loc.

Privite de la o dimensiune mai mare,  arata ca o foaie de parcurs complicata în care intersecţiile şi ieşirile reprezintă puncte de alegere iar drumurile reprezintă consecinţa cauzală a acestor alegeri. Foaia de parcurs există concomitent, in intregime, asa cum este perceputa doar din dimensiunea superioara, dar cel care se afla pe drum nu poate vedea toata harta.

Timpul linear este produs de mintea noastră cand se deplasează prin harta urmarind un traseu care devine trecutul nostru pe care ni-l amintim.  Din perspectiva noastră, traseul este redactat cu marker permanent – o dată trasat, acesta nu poate fi şters.

Dar pentru fiinţele care au transcens timpul liniar, devenind hyperdimensionale,  din perspectiva lor, calea noastră prin retea este comparabilă cu o sarma prinsa de harta cu ţinte.

Sarma reprezintă progresia cauzală a evenimentelor, iar ţintele reprezinta momentele noastre de alegere.  Mai multe persoane care interacţionează ţes o reţea complicată ale cărei noduri sunt fixate în loc de suma puterii liberei alegeri  a acestora.

O entitate situata în afara timpului liniar poate schimba trecutul, fie schimband o alegere deja făcută, fie prin introducerea unei noi secvenţe de evenimente in care libera alegere a fost absenta şi prin urmare inviolabila.  Reţeaua traseelor poate fi modificată prin repoziţionarea unei ţinte sau crearea unei deviaţii în unele zone in care sarma e mai putin tensionata.  Evident, acesta din urmă metoda este mai uşor de aplicat.

Cu excepţia sentimentelor de deja vu, nu am observa în mod normal o linie temporala modificata, deoarece amintirile noastre s-ar schimba, de asemenea, cauzal.  Putem urmări firul înapoi doar pentru a afla ca acesta urmeaza o cale continua, asta însemnând ca toate consecinţele schimbărilor temporale atunci când sunt luate la bani marunti sunt precedate în mod consistent de cauze anterioare.  Ca urmare, în mod normal, ne-am aminti doar cea mai recenta varianta editata ca fiind trecutul care a fost mereu.

Deci, din perspectiva noastră timpul este constant, singular şi permanent.  Dintr-o perspectivă hiperdimensională, timpul este variabil în rata curgerii sale şi selectiv în configuraţia sa. Perceptia noastra fata de timp, ca fluxul de timp ar fi ca un film sau roman, este o iluzie.  Firul există de la început până la sfârşit, simultan, dar calea este deschisă pentru revizuire.  Timpul avansează cu adevarat, dar nu cu ticaitul unui ceas, ci cu o alegere pe care o faci.  Ceea ce este inevitabil s-a întâmplat deja.

Fluxul aparent ireversibil al timpului liniar îşi are originea în fenomenele cuantice. Ca un proiector de film care afiseaza cadre succesive pentru a crea iluzia de mişcare, asa si conştiinţa selecteaza continuu dintr-un spectru staţionar de realităţi cadrul pentru următoarea experienţă pe care o va manifesta in continuare. Natura nondeterminista (imprevizibila) a alegerii este ceea ce creează acest flux unidirecional al timpului; la nivelul nostru de existenţă, colapsul unei funcţii de undă nu poate fi inversat şi tocmai acest colaps generează timpul aşa cum il ştim.

Fizica Quantica a calatoriei in timp

In anul 2005 a apărut un document interesant care a investigat paradoxurile călătoriei în timp în contextul fizicii cuantice.  De obicei, călătoria in timp este abordata din unghiul relativităţii, implicand găuri negre sau călătoria cu viteza mai mare decât lumina, ale căror condiţii de aplicarea sunt la scara prea mare pentru a fi practice.  Din fericire, se dovedeşte că interpretarea cuantică deschide uşa pentru înţelegerea unor principii de bază de densitate a patra (dincolo de timpul liniar).  Ceea ce urmează este un rezumat şi o analiză a lucrarii lui Daniel Greenberger şi Svozil Karl intitulata Calatoria in timp din perspectiva Teoriei cuantice.

Din sumar:

Vom introduce un model cuantum mecanic al călătoriei în timp, care include două separatoare  figurative  pentru a induce reacţii de feedback intr-un moment anterior din timpul liniar. Acest lucru conduce la o soluţie unică pentru paradoxul cu uciderea propriului bunicu anume, o dată derulat un viitor, el nu poate schimba trecutul şi astfel trecutul devine determinist.  Pe de altă parte, privind înainte spre viitor este complet probabilistic.  Aceasta rezolvă paradoxul clasic într-o manieră satisfăcătoare filosofic.

Din încheiere:

Conform modelului nostru, dacă veţi călători în trecut dupa un mecanism mecanic cuantic, ati vedea numai acele alternative în concordanţă cu lumea din care ati plecat.  Cu alte cuvinte, în timp ce sunt conştienţi de trecut, acesta nu se poate schimba. Indiferent cât de puţin probabile ar fi fost evenimentele care ar fi putut conduce la circumstanţele prezente, odată ce au apărut in realitate ele nu pot fi schimbate. Călătoria dvs. ar institui rezonante care sunt compatibile cu viitorul care s-a desfăşurat deja.

Acest lucru are, de asemenea, consecinţe enorme pe paradoxurile liberei alegeri/liberului arbitru.  Arată că este perfect logic să se presupună că fiecare are mai multe opţiuni şi că este liber să aleaga oricare dintre ele. Până cand o alegere este aleasă, viitorul nu este determinat. Cu toate acestea, odată ce o alegere este facută, şi conduce la un anumit viitor, asta a fost inevitabil. Nu ar fi putut fi altfel.  Condiţiile de granita in care evenimentele viitoare se întâmplă ca si cum s-ar fi intamplat deja, garantează că acestea trebuie să fi fost pregătite dinainte.  Deci, privind înapoi, lumea este deterministă. Cu toate acestea, privind înainte, viitorul este probabilistic. Acest lucru explică complet paradoxul clasic. De fapt, serveşte ca o dovadă indirectă că astfel de feedback trebuie să aibă efectiv loc în natură, în sensul că fără acesta, există un paradox, în timp ce cu el, paradoxul este rezolvat.  (Desigur, există o explicaţie la fel de plauzibilă, şi anume că a merge înapoi în timp este imposibil. Aceasta rezolvă, de asemenea, paradoxul prin evitarea lui..)

Modelul are, de asemenea, consecinţe în ceea ce priveşte interpretarea multivers a teoriei cuantice. Lumea poate părea că se tot divide în ceeea ce priveste viitorul.  Cu toate acestea, o dată ce se face măsurarea, numai acele variante în conformitate cu acea măsurare sunt posibile. Cu alte cuvinte, cu calatoria in timp alte lumi alternative nu există, fiinca o dată ce o măsurare confirmă  lumea în care trăim, către alte lumi ar fi imposibil să se ajungă pornind de la cea originală.

Pentru a reformula mai precis ceea ce este spus mai sus, un călător în timp poate interacţiona numai într-un mod cauzal, fizic, tangibil cu trecutul, care evoluează în mod inevitabil în viitorul din care a venit călătorul în timp.  Alternativ, noi în prezent putem interacţiona numai într-un mod cauzal cu calatorii in timp din viitorul catre care ne indreptam în prezent.

Poate ca regulile călătoriei în timp nu-s chiar atat de stricte, cu toate acestea, lucrarea se încheie indicând o solutie alternativa care implica faptul ca o calatorie in timp ar putea fi posibila daca e mai putin determinista si  mai putin stricta. In lucrare se arată că buclele de feedback între prezent şi viitor pot şi probabil există, că existenţa lor rezolvă perfect paradoxurile timpului de călătorie prin stabilirea condiţiilor privind modul în care viitorul poate interacţiona cu trecutul său.  Dar ce anume este „mai puţin determinist” şi „mai putin strict” la călătoria în timp?  Ei bine, această întrebare conduce la ceea ce urmează.

Un proces determinist este unul în care un lanţ perfect predictibil al evenimentelor urmează după o cauză cunoscută iniţial. Un eveniment nedeterminist nu pot fi prezis deloc, fiind descris în termeni de probabilitate. În mod evident, libera alegere este absentă în determinism şi pe deplin prezentă în nondeterminism.  Călătorul un timp interacţionează determinist cu oameni din trecut putand încălca libera lor alegere fiind cauza care evocă un efect clar asupra lor. Dar atunci el poate face numai ceea ce a ajuns oricum sa facă.

O formă mai putin stricta a călătoriei în timp este în cazul în care o gamă mai mare de trecut poate fi accesat pe cheltuiala determinismului scăzut în interacţiune. Cu alte cuvinte, călătorul în timp va avea o libertate mai mare de a vizita trecuturi alternative în cazul în care respectă mai mult libera alegere.  Acest lucru nu este alegerea lui, mai degrabă, este o restricţie impusă de legile mecanicii cuantice.  Cu cat este mai putin compatibil un trecut cu linia sa temporala, cu atat mai puţin „prezenţa” călătorului în timp se va face simtita în timpul vizitei.

Prin „prezenţă” vreau să spun două lucruri: prezenţa fizică şi prezenţa probabilistică. Oricare din ele va pune în aplicare conservarea liberei alegeri.  A pierde prezenţa fizică înseamnă a deveni mai eteric. A pierde prezenţa probabilistică inseamna că nu va fi pur şi simplu la locul potrivit la momentul potrivit a face un lucru dreptul de a avea vreun efect.

. Un călător în timp poate vizita, prin urmare, orice trecut, la toate, dacă el rămâne complet invizibil şi non-fizic. Acest lucru ar fi echivalent cu vizionarea trecutului  de la distanta. Cu cat mai tangibil doreşte să fie, cu atat mai restrânsa gama de trecuturi pe care el le poate vizita. Dacă el vrea să fie pe deplin fizic, el poate intra numai in trecuturile care au creat prezenta lui. Acest lucru nu este speculaţie, aceasta rezultă direct din matematică asa cum se arată în lucrarea lui Greenberger.

Calatoria mai putin precisa in timp

Of greatest interest is the “gray” zone between deterministic and nondeterministic interaction. De mare interes este „gri” zona de interacţiune între deterministe şi nedeterministe. Such “hybrid” interactions are somewhat tangible but still respectful of freewill, mostly ethereal but periodically physical, mostly subjective and only fleetingly objective. Astfel de „hibrid” interacţiuni sunt oarecum tangibile, dar încă mai respectuos de bunăvoie, dar cea mai mare parte eterice periodic fizice, cea mai mare parte subiective şi doar ceva temporar obiectiv. Whatever does not outright violate freewill is allowed. Oricare ar fi nu încalcă pur şi simplu de bunăvoie este permisă. Examples abound: telepathic interaction, synchronistic signs and number sightings, contact through the subjective screen of dreams, abductions made dubious through memory wiping or screen memories, visitation in the etheric state, chance meetings without proof of record, an inner voice quiet enough to be ignored, a compulsion that biases but does not force, an experience meant only for a few, etc… Exemplele abunda: interacţiune telepatice, semne sincronice şi observarea număr, contactaţi prin ecranul subiective de vise, răpiri dubioase făcute prin intermediul memoriei sau ştergându-ecran amintiri, vizita în stare eteric, întâlniri şansă fără o dovadă de înregistrare, o voce interioară liniştită, suficient pentru a fi ignorat, o constrângere care prejudecăţi, dar nu are forta, o experienţă a însemnat doar pentru câteva, etc …

Fuzzy time travel happens…all the time. călătorie Fuzzy timp se intampla … tot timpul. Technically, it is not time travel so much as one realm interacting with another in regulated ways. Punct de vedere tehnic, nu este călătoria în timp atât de mult ca una interacţionează cu un alt domeniu în moduri reglementate. But being that we still exist in the illusion of linear time, much can be gleaned from thinking in terms of past, present, future, and the feedback loops between these. Dar fiind faptul că încă mai există în iluzia timpului liniar, mai mult pot fi acumulate de gândirea în termeni de viitor din trecut, prezent, şi buclele de feedback-ul dintre acestea.

It follows that the more you vector towards a particular probable future, the more tangible and objective your interaction with that future becomes. Rezultă că mai mult vectorul spre un viitor probabil special, mai tangibil şi obiectivul dvs. interacţiune cu care devine viitor. Perhaps your upcoming choices will change your path to a different set of probable futures, but for now whatever direction you are moving towards will garner you feedback from that future. Poate că alegerile viitoare se va schimba calea la un set diferit de futures probabil, dar pentru moment orice direcţie vi se deplasează spre va acumula un feedback de la acel viitor. This has some interesting implications. Aceasta are unele implicaţii interesante.

Imagine for a moment that you are a time traveler interacting very loosely with someone of the past. Imaginaţi-vă pentru o clipă că eşti un călător în timp interacţionând foarte vag cu cineva din trecut. You would like to interact more objectively, but quantum laws preserving freewill prohibit you. Ai vrea sa interactioneze mai obiectiv, dar legile cuantice conservarea bunăvoie vă interzic. How, then, can you achieve this without violating freewill? Cum, atunci, poţi realiza acest lucru fără a încălca bunăvoie? By using your limited range of interaction to solicit or entrain the person into volitionally vectoring ever closer towards your own timeline. Prin utilizarea dvs. gamă limitată de interacţiune a solicita sau se urca în tren în care persoana în volitionally Vectoring tot mai strânsă faţă de cronologie ta. The more this person’s probable futures become your probable pasts, the more both of you become part of the same time stream, and the more objectively you may interact. Cu atât mai mult această persoană futures probabil deveni trecutul dvs. probabil, mai mult de atât devii parte din fluxul acelaşi timp, şi mai obiectiv puteţi interacţiona.

Negative Hyperdimensional Entrainment Negativ hyperdimensională Antrenarea

This technique of entrainment to achieve greater deterministic influence is a favorite tactic of self-serving hyperdimensional entities who find it profitable to enslave other souls. Această tehnică de antrenare pentru a obţine o influenţă mai mare deterministic este o tactică favorită a entităţi auto-servire, hyperdimensională care consideră că este profitabil să subjuge alte suflete. The more tangibly they can do so, the less freewill their targets have to resist. Cu atât mai concret pot face acest lucru, mai puţin bună voie obiectivele lor au de a rezista. From our linear time perspective, these entities come from a very negative probable future and are interacting with us now in dodgy but manipulative ways to entrain us into reinforcing their timeline, either by becoming them, serving them, or not being an obstacle to them. Din perspectiva noastră timpului liniar, aceste entitati provin dintr-un viitor probabil foarte negative şi interacţionează cu noi acum într-un mod dubios, dar de manipulare pentru a ne intra într cronologie în consolidarea lor, fie prin ele, care le deservesc, sau nu sunt un obstacol în calea lor. We know these entities more commonly as the negative variety of gray, reptilian, mantis, and nordic alien factions. Ştim aceste entităţi mai frecvent ca varietatea negativ de facţiuni gri, reptilă, călugăriţa, nordice şi străin. Not surprisingly, their method of operation is entirely consistent with the quantum mechanics of time travel. Nu este surprinzător, metoda lor de funcţionare este în întregime în conformitate cu mecanica cuantică a călătoriei în timp. By manipulating rather than forcing their targets toward spiritual slavery, they may ensnare souls on timelines more lush than their own. Prin manipularea, mai degrabă decât forţând obiectivele lor faţă de sclavia spirituală, ele pot prinde în capcană suflete pe termene mai luxuriante decât a lor.

A fascinating but disturbing phenomenon happens to people who get too paranoid, depressed, desperate, or fearful regarding matters of darkness. Un fenomen fascinant, dar îngrijorător se întâmplă cu oamenii care ajung prea paranoic, deprimat, disperat, sau probleme în ceea ce priveşte frica de întuneric. Alien abductees, conspiracy researchers, paranormal investigators, newbies to Matrix research – they are all vulnerable to enhancing the object of their fears by getting too emotionally entangled. rapiti Alien, cercetători conspiraţie, anchetatorii paranormale, newbies la cercetare Matrix – toate sunt vulnerabile la creşterea obiect de temerile lor de către prea emoţional încâlcit. Fear vectors one toward a probable future of vulnerability, initiating a feedback loop that ensures one becomes vulnerable unless the vector switches orientation towards something more emotionally and spiritually balanced. Frica o vectori spre un viitor probabil de vulnerabilitate, iniţierea o buclă de feedback care o asigură devine vulnerabil excepţia cazului în care vectorul switch-orientarea spre ceva mai echilibrat emoţional şi spiritual.

Those obsessively fearful of grays will draw them in, those obsessively paranoid of government monitoring will receive it, those easily freaked out by the artificially synchronistic nature of the matrix will be swarmed by weirdness. Aceste teama obsesiv de griuri le va atrage în, cele obsesiv paranoic de monitorizare de către guvernul il va primi, cele uşor speriat de natura artificial sincronice a matricei vor fi mişunau de weirdness. The feedback loop induces a self-reinforcing downward spiral whereby traumatic experience creates fear and fear creates further trauma. Bucla de feedback-ul induce o spirala de autoconsolidare descendent experienţă traumatizantă prin care creaza frica si teama creează traume suplimentare. The person is always free to choose transcendence and break out of the loop. Persoana este întotdeauna libertatea de a alege şi transcendenţă iesi din bucla.

While negative emotional states lock one onto negative futures, lack of resistance or enthusiastic support out of naivete does the same. În timp ce statele emoţionale negative blocare pe o futures negative, lipsa de rezistenţă sau în afara sprijinul entuziast al naivitate acţionează în acelaşi mod. For instance, another way to increase the objective manifestation of negative aliens in your life is by happily supporting them, calling for them, beckoning to interact with them. De exemplu, un alt mod de a creşte manifestarea obiectivul de a străinilor negative în viaţa ta este de fericit le sprijină, de asteptare pentru ei, face semn sa interactioneze cu ei. While fear is completely lacking, you still reinforce their timeline and thereby increase how much force they can use against you. În timp ce este complet lipsit de teamă, vă consolida în continuare cronologie lor şi, astfel, creşte cât de mult le pot folosi forţa împotriva ta. The interaction may even be of a “warm and fuzzy” nature but if out of ignorance you help what ends up being a hostile agenda, the timeloop grows in strength. Interacţiunea poate fi chiar un „cald şi fuzzy” natura, dar dacă din ignoranţă vă ajuta ceea ce ajunge să fie o agendă ostile, timeloop creste in putere. Beyond a certain point it becomes very difficult to break out, especially since the increased objectivity of interaction affords them more thorough avenues for abduction, programming, implantation, and control. Dincolo de un anumit punct devine foarte dificil sa iasa, mai ales că obiectivitatea crescut de interacţiune le acordă căi mai aprofundată pentru răpire, programare, implantare, şi control. This undermines your ability to resist. Acest lucru subminează capacitatea de a rezista. So these dark forces work either by entraining you emotionally into vectoring towards them or deceiving/suppressing you intellectually into supporting them. Deci, aceste forţe întunecate de muncă, fie de către antrenor de tine emotional în Vectoring faţă de ei sau inselatoare / suprimarea vă intelectual în sprijinul acestora.

Positive Hyperdimensional Entrainment Pozitiv hyperdimensională Antrenarea

Enough on darkness. Destul pe intuneric. Let’s discuss how to apply the quantum mechanics of time travel towards positive ends. Să discuta modul de a aplica mecanica cuantica a călătoriei în timp faţă de capete pozitive. The first and most obvious application is strengthening one’s connection with positive forces, namely the Higher Self. Prima cerere şi cel mai evident este consolidarea legătură una cu forţele pozitive, şi anume Sinele Superior. The second application is in forcing reality to correct perturbations to well-established feedback loops via miracles, as shall be explained shortly. A doua cerere este în realitate, forţa de a corecta perturbatii la buclele de feedback bine stabilite prin minuni, cum se explică în scurt timp.

What is the Higher Self? Ce este Sinele Superior? Simply the final version of you that has become fully manifest in potential. Pur şi simplu versiunea finală din voi care a devenit pe deplin manifestă în potenţial. Should your conscious evolution continue indefinitely, it is inevitable that sooner or later you would reach the heights of individual spiritual perfection, a state in which your wisdom and power has grown profound and your mind has fully transcended the limits of time and space. Ar trebui să evolutia voastra constienta continue pe termen nedefinit, este inevitabil ca mai devreme sau mai târziu vei ajunge la înălţimi de perfecţiune spirituală individuală, o stare în care înţelepciunea şi puterea a crescut profunde şi mintea ta a depăşit pe deplin limitele de timp şi spaţiu. While that is yet to occur, its inevitability means it has already happened. În timp ce, care este încă să apară, inevitabil înseamnă că sa întâmplat deja. If your future self transcends time, then its consciousness may naturally extend “backwards” and overlap the consciousness of all its past incarnations simultaneously. În cazul în care viitorul tau timp de sine transcende, atunci conştiinţei sale pot extinde in mod natural „înapoi” şi se suprapun constiinta de toate aspectele ei din trecut simultan.

In other words, although from your linear perspective the Higher Self is a distant probable future, ultimately this future perfected self exists right now alongside you. Cu alte cuvinte, deşi din perspectiva dumneavoastră liniar Sinelui Superior este probabil un viitor îndepărtat, în cele din urmă acest viitor perfecţionat de sine există chiar acum alături de tine. According to the quantum principle discussed in this article, the more you vector towards becoming the Higher Self, the more objectively the Higher Self can interact with you. În conformitate cu principiul quantum discutate în acest articol, vector cu atât mai mult spre a deveni Sinele Superior, cu atât mai mult obiectiv Sinele Superior poate interacţiona cu tine. A weak connection means its guidance is limited to faint intuitive impressions, symbolic dreams, certain synchronicities, and so on. O conexiune slabă înseamnă orientările sale este limitată la impresii leşin intuitiv, vise simbolice, sincronicitati anumite, şi aşa mai departe. A stronger connection would allow direct inner conversation, which is clearly more objective than vague impressions. O legătură mai puternică ar permite o conversaţie directă interior, care este în mod clar mai obiectivă decât vagi impresii. The voice of the Higher Self is often described as a “small, still voice” meaning an inner knowing that is easily drowned out by mental distractions. Vocea a Sinelui Superior este adesea descris ca fiind un „mic, încă voce”, adică un interior ştiind că este uşor înecat de distrageri mentale. A prolonged and sincere effort to think, feel, and act like the Higher Self — to live from the highest part of you, the heart of your soul — increases the feedback loop and widens your capacity to act as a channel for your future self. Un efort prelungit şi sincer de a gândi, simţi, şi să acţioneze ca Sinele Superior – de a trăi de la cea mai mare parte din tine, inima a sufletului tău – creşte bucla de feedback-ul şi extinde capacitatea dvs. de a acţiona ca un canal de sine pentru viitorul tau. You are then merging with who you truly are. Sunteti apoi fuzionează cu cine sunteti cu adevarat. The prodigal son returns home. Fiul risipitor se întoarce acasă.

Whatever you want to connect with, simply support it, reinforce it, try to become it. Orice ai vrea să te conecta cu, pur şi simplu sprijinul, întări el, încercaţi să-l devină. People who pray to Jesus from the standpoint of weak beggars receive no response because they are vectoring towards a future of disempowerment and victimhood, a direction opposite to what the Christ represents, and so they receive little feedback. Oameni care se roagă lui Isus din punctul de vedere al cerşetori slab primi nici un raspuns, deoarece acestea sunt Vectoring spre un viitor de pierderea puterii şi victimă, o direcţie opusă la ceea ce reprezinta Hristos, şi aşa mai primesc feedback puţin. Those who call upon the divine impulse within, recognize it, and do their best to express it receive reinforcement. Cei care apel la impuls divin în cadrul, recunoaşte ea, si facem tot posibilul să-şi exprime-l primească de armare.

Manifesting Miracles Manifestarea Minuni

Another application of quantum time travel laws pertains to the creation of miracles. O altă aplicaţie a legilor cuantice timp de călătorie se referă la crearea de minuni. A miracle is a highly improbable but meaningful event that serves a recognizably positive purpose. Un miracol este un eveniment extrem de improbabil, dar semnificativă, care serveşte un scop recunoscut pozitiv. Some miracles are intentionally inserted into the timeline as a matter of divine intervention, but they also happen as a consequence of natural law. Unele miracole sunt intenţionat introduse în cronologie ca o chestiune de intervenţie divină, dar acestea au loc, de asemenea, ca o consecinţă a legii naturale. “Leap and the net will appear” is proven through experience, but its explanation is most elegantly handled by timeline dynamics as follows: „Leap şi net va apărea” este dovedită prin experienţă, dar explicaţia este cel mai elegant manipulat de dinamica cronologie, după cum urmează:

There exists a bundle of probable pathways between the present moment and some particular future. Există un pachet de căi probabile între momentul prezent şi un viitor special. The straightest path is the most probable and mundane, while the more deviating paths are less probable. Cel mai drept cale este cea mai probabilă şi lumesc, în timp ce se abat de mai multe drumuri sunt mai puţin probabile. The greater the deviation, the more fantastic or bizarre the correction necessary to ensure that future. Mai mare abaterea, mai fantastic sau bizare corecţie necesare pentru a garanta că în viitor. So if you can stay locked onto a particular future, any excursions you take that might upset its fulfillment merely brings you onto a less probable path towards that same future, a path whose initial excursion is redressed by a miraculous correction. Deci, dacă puteţi rămâne blocat pe un viitor special, orice excursii luaţi că ar putea să perturbe împlinirea ei pur şi simplu te aduce pe o cale mai puţin probabil că faţă de acelaşi viitor, o cale al cărei iniţială excursie este corectat de o corecţie miraculoase.

How to lock upon a particular future? Cum de a bloca la un viitor special? By resonating with it. Prin rezonanţă cu ea. Your soul vibrational spectrum, which is somewhat equivalent to your emotional temperament or learning style, determines what range of probable futures you resonate with most and therefore attract. spectrului de frecvenţe Sufletul tau vibrational, care este oarecum echivalent cu temperamentul emotionala sau stil de invatare, ceea ce determină gama de futures probabil voi rezonează cu cele mai multe şi, prin urmare, atrage. The more hostile, reactive, depressive, fearful, fanciful, passive, or jaded your regular mode of being, the harsher and more painful the types of experiences attracted. Depresive mai ostil, reactive,, fricos, fanteziste, pasiv, sau ros dvs. mod regulat de a fi, a mai dure şi mai dureroase tipuri de experiente atrase. The more confident, attentive, serene, exultant, warmhearted, and patient you are, the more your experiences will reinforce those qualities by being of a positive nature. Cu atât mai încrezător, atent, senin, triumfatoare, inimos, şi pacient sunteţi, cu atât mai mult experientele voastre va consolida acele calitati prin a fi de un caracter pozitiv.

You enter into temporal feedback with futures that spawn from your current mode of being, a self-reinforcing process that keeps you within the bundle of probable paths consistent with a resonant range of futures. Puteţi intra în feedback-ul temporal cu futures care icre de la modul actual de a fi, un proces de auto-armatura care te ţine în pachetul de căi probabile în conformitate cu o serie de rezonanţă futures. Once this feedback loop is established, you can then take risks that merely send you on a more exciting trajectory towards the same successful future. Odată ce această buclă de feedback-ul este stabilit, puteţi lua apoi riscurile pe care vă trimite doar pe o traiectorie mai interesant spre viitor de succes aceeaşi. In other words, if through a positive state of mind you connect with a positive future, then by maintaining that inner connection your experiences will adjust accordingly to ensure everything works out. Cu alte cuvinte, dacă printr-o stare de spirit pozitivă vă conectaţi cu un viitor pozitiv, apoi prin menţinerea această privinţă interior experienţele dumneavoastră va ajusta în consecinţă pentru a asigura totul funcţionează.

The trick is in making your causal excursion as nonchalantly as possible. Trucul este în a face excursie dvs. de cauzalitate nonsalant posibil. Worry reorients your vector towards a disappointing future. Vector dumneavoastră vă faceţi griji reorientează spre un viitor dezamăgitoare. Anticipation constricts the quantum fluidity of a probable future and prevents it from manifesting synchronistically. Anticiparea constricts fluiditatea cuantice a unui viitor probabil şi-l împiedică de la manifestarea synchronistically. Remaining dispassionate when taking a risk ensures that you maintain your original vector and stay within the intended bundle of probable paths. Rămase imparţial atunci când se iau un risc asigură că vă menţine vector ul original şi să rămână în cadrul pachet destinat căilor probabile. It is much like telling a scriptwriter that no matter what scene opens an act, the act must have a happy ending; then the more perilous the opening scene, the more amazingly the plot must transition to manifest a happy ending. Este mult mai spune ca scenarist că indiferent de ceea ce scenă deschide un act, actul trebuie să aibă un final fericit, apoi mai periculos scena de deschidere, cu atât mai uimitor de pe parcelă trebuie să manifeste trecerea la un final fericit. If a month from now you will be financially fine, then spending on something that assists your growth — and thereby reinforces a positive future — guarantees that some miracle must manifest to reimburse the purchase. Dacă o lună de acum va fi bine financiar, apoi cheltuielile pe ceva care asistă creşterea dvs. – şi întăreşte astfel un viitor pozitiv – garantează că unele miracol trebuie să se manifeste de a rambursa cumpărare.

Summary Rezumatul

In a nutshell, according to quantum physics we are caught in mutual feedback loops with all our probable futures. Într-un cuvânt, în funcţie de fizica cuantică suntem prinşi în bucle de feedback reciproc cu toate noastre futures probabile. The greater the probability of a particular future, the stronger the feedback loop, the more tangibly beings from that future can interact with you in the present. Cât este mai mare probabilitatea unui viitor special, mai puternic bucla de feedback, fiinţele mai concret de la faptul că viitorul poate interacţiona cu tine in prezent. By choosing to become more positive and aware, you establish mutual reinforcement with positive futures and thereby increase the number of miracles necessary to evolve you into those futures. Prin alegerea de a deveni mult mai pozitive şi conştient, va stabili de potenţare reciprocă cu futures pozitiv şi de a creşte astfel numărul de miracole necesare pentru a va evolua în aceste contracte futures. The enormous implications I will leave to your imagination and experimentation. Implicaţiile enorme voi lăsa să-ti imaginatia si experimentare.

Reclame

5 comentarii Adăugă-le pe ale tale

  1. Wolf spune:

    Parerea mea este ca omenirea inca nu a inteles ca …Timpul este static dar noi suntem dinamici …. din acest motiv si spunem ca trece timpul dar de fapt noi trecem prin el ….
    Wolf

    1. Mie nu-mi sunt necunoscute nici relevanta fractalilor si nici teoria valurilor care a avut apogeul in urma cu cativa ani, dar felul in care scrieti pe site est in opinia mea mult prea criptic chiar si pentru mine. Pot presupune ca va adresati unui anumit segment de cititori care are o cultura preponderent in domeniul bursier si o pasiune pentru teoria valurilor. Daca nu puteti scrie mai pe inteles, va pot sugera sa citati si sa fiti mai darnic cu bibliografia care probabil s-a dezvoltat de cand nu am mai citit eu despre acest fenomen.
      Si apropos, nu sunt atat de convins ca fenomenul este exclusiv unul social-uman cum sustin fanii statisticii – las loc si ipotezei mai „colorate” ca „stelele ne influienteaza”. Este evident o metafora care satirizand astrologia atat de la moda in mai toate epocile, lasa loc si indoielii creatoare fiind astfel menita a ne tine pe cat posibil afara din calea paradigmelor.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s